BHD life je špeciálne vydanie
kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove Dni, pri príležitosti Národného pochodu za život 2019.

Môžete sa tešiť na diskusie a prednášky pro-life rečníkov z Ameriky, Anglicka, Poľska aj Slovenska..

Hanusove dni organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa

viac o SLH

Videopozvánka

Národný pochod za život 2019

Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť.

Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého.

Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším.

Aktuálne

Vladimír Palko

Slávka Kubíková

Marián Čekovský

Program

Organizátor

Partneri