BHD je jedinečný
kultúrno-akademický festival.

Týždeň diskusií, prednášok, filmov, koncertov a iných podujatí, pri ktorých môžete objaviť odpovede na aktuálne spoločenské otázky a ochutnať bohatstvo kresťanského myslenia.

Hanusove dni organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa

viac o SLH

Videopozvánka

Koho nasledujem(e)?

Cez otázku Koho nasledujem(e)? chceme konfrontovať mnohých falošných bohov (úspech, ego, verejnú mienku, politikov, reklamných expertov...), ktorí v našich životoch súperia so skutočným Bohom.

Chceme upriamiť pozornosť na to, čo je pre nás i pre našu spoločnosť skutočne najdôležitejšie a prostredníctvom programu a hostí podnietiť hľadanie pravdy a stretnutie so živým Kristom.

Aktuálne

Headlineri BHD 2019: Rod Dreher

Headlineri BHD 2019: John Finnis

Headlineri BHD 2019: Obianuju Ekeocha

Program

Organizátor

Partneri

Mediálni partneri