Vojtech "Bélu" Botoš
rečník / HosŤ

Vojtech "Bélu" Botoš

violista a člen Symfonického Orchestra Slovenského Rozhlasu

Je mladým interpretom v hre na viole na slovenskej hudobnej scéne. Svoj vzťah k hudbe prechováva už od svojho narodenia. Pochádza z rodiny s hlbokou hudobnou tradíciou. Vo svojich šiestich rokoch začal v Rimavskej Sobote študovať hru na husle. K viole prešiel ako štrnásťročný, na ktorú ho učil a s láskou viedol jeho starý otec Vojtech Botoš, ktorý mu dal základy slovenskej a maďarskej ľudovej hudby. Jeho hudobné vzdelanie pokračovalo v hre na viole na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v triede Mgr. art. Dušana Radiča a neskôr na Akadémii Umení v Banskej Bystrici pod vedením doc. Zuzany Bouřovej ArtD. Počas štúdia má za sebou množstvo úspešných súťaži i účasť na medzinárodných súťažiach. Absolvoval rôzne medzinárodné majstrovské kurzy sólovej, komornej a orchestrálnej hry doma i v zahraničí pod vedením takých osobnosti ako napr: Prof. Jürgen Weber, Juan-Miguel Hernandez, Milan Radič, Lakatos György, Mohácsi Gyula, Veronika Lenártová a mnoho iných. Spolupráca s významnými medzinárodnými umelcami ako napr.: Snétberger Ferenc, Denis Kozhukin, Pavel Šporcl, Róby Lakatos, Hosszú Géza-Legocky, Matej Arendárik, Konstantin Ilievsky, Jánoška ansamble, Manuša ansamble. V súčasnosti je členom Symfonického Orchestra Slovenského Rozhlasu a vyhľadávaným violistom nielen v klasickej hudbe, ale aj v iných hudobných žánroch a to: slovenský a maďarský folklór, hudba menšinových národnosti, ktorú prezentuje v rôznych zoskupeniach s významnými interpretmi doma i v zahraničí na medzinárodných pódiách a i na CD nosičoch.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)