Samuel Mikláš
rečník / HosŤ

Samuel Mikláš

pedagóg husľovej hry a chrámový hudobník

Samuel Mikláš je absolventom nitrianskej ZUŠ (Štefan Madari), Konzervatória v Bratislave (Mgr.art. Štefan Gyöpös, Doc. Jozef Kopelman) a Pražského konzervatória (Prof. Jindřich Pazdera). Vysokú školu múzických umení v Bratislave vyštudoval v triede Doc. Alexandra Jablokova. Na pôde VŠMU navštevoval kurz Historickej interpretačnej praxe v triede Petra Zajíčka. Hosťoval v Českej komornej filharmónii, s ktorou absolvoval množstvo koncertov po Česku a Nemecku (Berlínska filharmónia, Konzerthaus Berlin, …). Je huslistom Symfonického orchestra slovenského rozhlasu a prvým huslistom Nitrianskeho omorného orchestra ZOE. Pravidelne uvádza nové diela Slovenských skladateľov (J. Iršai, M. Lejava, V. Graffinger, L. Borzík, G. Regeš, …) či už ako sólista, alebo člen orchestra v spolupráci so sólistami ako Alexander Jablokov, Milan Paľa, Juraj Tomka, Eva Šušková, Ivan Gajan, Magdaléna Bajúszová, Kristína Chalmovská, … Venuje sa aj historicky poučenej interpretácii staršej hudby na dobových nástrojoch. Pôsobí ako pedagóg husľovej hry na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ako chrámový hudobník v Kostole sv. Petra a Pavla (Františkáni) v Nitre a v Nitrianskej katedrále.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)