Roman Eštočák
rečník / HosŤ

Roman Eštočák

sociálny pracovník s rómskou komunitou a lektor rómskeho jazyka, OZ ROMAD

Róm, lektor rómskeho jazyka. Roky sa venuje terénnej sociálnej práci a práci s marginalizovanou rómskou komunitou, má skúsenosti s riadením komunitného centra, mimovládnej organizácie, konzultáciami projektových zámerov a stratégií pomoci najchudobnejším, so supervíziou pomáhajúcich profesií, mentoringom žiakov a rodičov, je učiteľ a prekladateľ rómskeho jazyka. Okrem toho pracoval v Karpatskej nadácii v Programe rozvoja rómskych komunít a ako regionálny koordinátor TSP v Prešove.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)