Robert P. George
rečník / HosŤ

Robert P. George

McCormick profesor právnej filozofie, Princetonská univerzita

Robert P. George je svetoznámym McCormickovým profesorom právnej vedy a riaditeľom programu Jamesa Madisona na Princetonskej univerzite a často pôsobí ako visiting professor na Harvard Law School. Profesor George je autorom stoviek kníh, esejí a článkov v oblasti právnej filozofie, etiky a politickej filozofie. Zastával významné funkcie vrátane predsedu Komisie USA pre medzinárodnú náboženskú slobodu a člena Svetovej komisie UNESCO pre etiku vedeckého poznania a technológií. George je vysoko oceňovaný akademik s viacerými titulmi z Harvardu či Oxfordu a zároven je vynikajúcim hráčom na bluegrassové banjo.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)