Richard Nagypál
rečník / HosŤ

Richard Nagypál

baptistický kazateľ a teológ

Richard Nagypál je baptistický kazateľ a teológ, ktorý v súčasnosti pôsobí ako misionár v malom mestečku Revúca, kam sa pred niekoľkými mesiacmi presťahoval so svojou rodinou a 16 priateľmi, aby založil cirkev pre ľudí, ktorí nechodia do kostola. Zaujíma sa o kresťanskú apologetiku, debaty o ateizme a teizme, filozofiu, táborovú teológiu, puritánov a diela Alvina Plantingu a Williama Lane Craiga. Zúčastnil sa na diskusiách s ateistami v Banskej Bystrici. Má manželku a dve dcéry. V súčasnosti sa snaží nájsť odpoveď na otázku: Ako osloviť generáciu, ktorá počúva očami a myslí citmi?

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)