Patrícia Kováčiková
rečník / HosŤ

Patrícia Kováčiková

študentka práva, Univerzita Komenského

Patrícia Kováčiková je absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha a momentálne študuje právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas strednej školy bola aktívna v spoločenstve Piar Nitra, kde viedla chvály a modlitebnú skupinku. Popri štúdiu pracuje v Spoločenstve Ladislava Hanusa.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)