P. Emil Hoffmann
rečník / HosŤ

P. Emil Hoffmann

sekretárom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (vincentíni)

P. Emil Hoffmann je sekretárom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (vincentíni) a vicepostulátom procesu Božieho služobníka Jána Havlíka, ktorého mučeníctvo uznal pápež František.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)