Norbert Schmidt
rečník / HosŤ

Norbert Schmidt

architekt, redaktor odborného teologického časopisu Salve

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt je český architekt a redaktor odborného teologického časopisu Salve. Študoval Fakultu architektúry na ČVUT a Katolícku teologickú fakultu na Karlovej Univerzite. Záujem o problematiku vzťahu teológie, architektúry a umenia sa nesie od jeho štúdia až po súčasnosť. Na túto tému napísal niekoľko publikácií. V knihe Přímluva za současnost – umění v sakrálním prostoru dokumentuje umelecké a priestorové intervencie predovšetkým v Kostole Nejsvětějšího Salvátora v Prahe. V jeho akademickej farnosti pôsobí ako koordinátor výtvarných intervencií a poradca úprav liturgického priestoru. V súčasnej dobe pracuje ako architekt v AP ateliéri Josefa Pleskota a vedie Centrum teologie a umění.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)