Monika Nikolová
rečník / HosŤ

Monika Nikolová

pastoračná koordinátorka, Rakúsko

Monika Nikolová (1974) sa venuje pastorálnej, dogmatickej a ekumenickej teológii. Základnú teológiu študovala na CMBF UK v Bratislave. V r. 2001/2002 študovala na Medzinárodnej akadémii pre evanjelizáciu vo Viedni. Doktorát z katolíckej teológie získala na Viedenskej univerzite v r. 2007. V súčasnosti je v pastoračnej službe v dvoch rakúskych farnostiach vo Viedenskej arcidiecéze. Je vydatá a má tri deti. Spolu s manželom sú členmi služobného tímu Spoločenstva Dobrého pastiera v Bratislave.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)