Milan Lach
rečník / HosŤ

Milan Lach

gréckokatolícky biskup

J. E. Mons. Milan Lach SJ je jezuita a od januára pôsobí ako pomocný biskup bratislavskej eparchie. V rokoch 2018-2023 bol biskupom Ruténskej (gréckokatolíckej) eparchie Parma v USA a v rokoch 2013-2017 pôsobil ako pomocný biskup prešovskej archieparchie. Študoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)