Matej Moško
rečník / HosŤ

Matej Moško

doktorandský študent fyziky, Univerzita Komenského

Matej Moško je doktorandský študent fyziky na Fyzikálnom Ústave Slovenskej Akadémie Vied, kde skúma numerické metódy analýzy mnohočasticových kvantových spinových modelov. Je taktiež absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a úspešne ukončil magisterské štúdium histórie a filozofie vedy na University of Cambridge, kde sa primárne venoval interpretáciam kvantovej mechaniky vo vzťahu k Aristotelovskej metafyzike. Odvtedy je jeho hlavným záujmom vzťah klasickej Aristotelovsko-Tomistickej metafyziky a moderných prírodných vied a ich súvis s filozofickou antropológiou a kresťanstvom. Má rád tenis, klavír, gitaru, beletriu a Iné Kafe.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)