Klára Krásenská
rečník / HosŤ

Klára Krásenská

poetka, knižná redaktorka

Klára Krásenská vyštudovala historické vedy na Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karlovej a bohemistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Pôsobí ako knižná redaktorka, píše kritické texty o literatúre a príležitostne prekladá. Debutovala básnickou zbierkou "Mýtinami" (Viriditas, 2023) a je spoluautorkou knihy "Teorém kamenné záhrady" (UMPRUM, 2023). Jej cyklus "Mythológia lesa" bol publikovaný v zborníku "Básne SK–CZ 2022."

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)