Jana Bieščad Vindišová
rečník / HosŤ

Jana Bieščad Vindišová

psychologička, lektorka a vysokoškolská pedagogička (Trnavská univerzita)

Jana Bieščad Vindišová je psychologička, lektorka a vysokoškolská pedagogička. Pracuje ako odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity, tiež ako školský psychológ a psychológ v súkromnej praxi. V rokoch 2016-2018 spolupracovala pri diagnostike kandidátov zasväteného života. Od roku 2018 je lektorkou v Duchovnom centre Lukov Dvor. Absolvovala výcvik v Rodinnej terapii a terapii vzťahovej väzby, Terapii hrou a Muzikoterapii, ako aj krátkodobé kurzy v diagnostike, práci so skupinou a vybraných terapeutických technikách. V rámci psychologického poradenstva a terapie sa zameriava na emocionálne, vzťahové, rodinné a výchovné problémy s osobitným dôrazom na integráciu duševnej a duchovnej perspektívy pri pohľade na človeka.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)