Ján Gavura
rečník / HosŤ

Ján Gavura

básnik, literárny kritik a vedec

Ján Gavura je básnik, literárny kritik a vedec. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Od roku 1999 do roku 2001 bol interným doktorandom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, kde od roku 2001 pôsobí ako odborný asistent. Vyučuje predmety týkajúce sa slovenskej a svetovej literatúry dvadsiateho storočia, verzológiu a poetiku básnického textu. Pochádza z Popradu.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)