Dmitrij Olšovský
rečník / HosŤ

Dmitrij Olšovský

fundraiser, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Dmitrij Olšovský pochádza z bieloruského Minsku a od svojich deviatich rokov žije na Slovensku. Je členom charizmatického spoločenstva Efata v Považskej Bystrici. Vyštudoval katolícku teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje pre Spoločensto Ladislava Hanusa a Nadáciu Fides et Ratio. S manželkou a dcérkou žije v Bratislave.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)