David L. Dusenbury
rečník / HosŤ

David L. Dusenbury

historik ideií a výskumný pracovník, Hebrejská univerzita v Jeruzaleme

D. L. Dusenbury je historik ideí. Získal doktorát z filozofie na Univerzite v Leuvene a naposledy pôsobil ako výskumný pracovník na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Medzi jeho knihy patria Platónske zákonodarstvo a Nevinnosť Piláta Pontského. V Európe prednášal na témy z oblasti filozofie, náboženstva, práva a dejín ideí. Jeho eseje a kritiky sa objavili v The Times Literary Supplement, Corriere della Serra, American Affairs a ďalších kultúrnych a politických revue.

program

Podujatia, na ktorých tento rečník vystúpi

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)