Peter Zajac

Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. je bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a bývalý predseda politickej strany OKS. Bol jedným zo zakladajúcich členov VPN.

Peter Zajac je pôvodným povolaním literárny vedec. Pracuje ako vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Je emeritným profesorom na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne.

V rokoch 1990 – 1991 bol prvým predsedom slovenského centra P.E.N. V rokoch 1991 – 1992 bol členom Prezídia ČSAV.

V jeho literárnej tvorbe nachádzame diela, ako napr. Pulzovanie literatúry (1993), Sen o krajine (1996), Krajina bez sna (2004).

Medzi Slovákmi Vstup: 5€/3€ (študent) Martin M. Šimečka napísal knihu, na ktorú sme čakali. Medzi Slovákmi, kniha o súčasných dejinách, je reflexiou našej spoločnosti, ktorú na Slovensku tak veľmi potrebujeme. Azda najznámejší slovenský intelektuál, autor a novinár v nej na svojom životnom príbehu mapuje a charakterizuje slovenskú spoločnosť. Kritizuje jej ľahostajnosť ako dominantnú črtu, brilantne analyzuje, čo všetko sa podpisuje na našom charaktere vrátane slovenskej prírody i načrtáva pozitívne vyhliadky do budúcnosti. Zároveň je však značne kritický ku Katolíckej cirkvi. Obviňuje ju z toho, že iba vlažne zreflektovala obdobie počas Slovenského štátu, či kolaboráciu s komunistami v Pacem in Terris. Zároveň spochybňuje kompatibilitu katolicizmu s liberálnou demokraciou, keď tvrdí, že Katolícka cirkev lásku k blížnemu nahradila láskou k životu (obrana nenarodeného života). „Nie je paradox, že vo vulgárnom poňatí Darwina sa dnes katolícka cirkev chtiac – nechtiac ocitá po boku fašistov?“ (s. 115). Nielen o kresťankej identite Slovenska budú diskutovať intelektuáli: liberál Martin M. Šimečka, katolík František Mikloško a profesor literatúry a znalec slovenských dejín Peter Zajac. Martin M. Šimečka, František Mikloško, Peter Zajac Je ľahostajnosť charakteristickou črtou slovenskej spoločnosti? Môžu sa slovenskí liberáli a konzervatívci na seba spoľahnúť v ochrane svojich slobôd? Je katolicizmus vôbec kompatibilný s liberálnou demokraciou? Spoločnosť Liberálny, kresťanský a konzervatívny intelektuál diskutujú o identite Slovenska medzi slovakmi vstup 5eu 3eu student martin m simecka napisal knihu na ktoru sme cakali medzi slovakmi kniha o sucasnych dejinach je reflexiou nasej spolocnosti ktoru na slovensku tak velmi potrebujeme azda najznamejsi slovensky intelektual autor a novinar v nej na svojom zivotnom pribehu mapuje a charakterizuje slovensku spolocnost kritizuje jej lahostajnost ako dominantnu crtu brilantne analyzuje co vsetko sa podpisuje na nasom charaktere vratane slovenskej prirody i nacrtava pozitivne vyhliadky do buducnosti zaroven je vsak znacne kriticky ku katolickej cirkvi obvinuje ju z toho ze iba vlazne zreflektovala obdobie pocas slovenskeho statu ci kolaboraciu s komunistami v pacem in terris zaroven spochybnuje kompatibilitu katolicizmu s liberalnou demokraciou ked tvrdi ze katolicka cirkev lasku k bliznemu nahradila laskou k zivotu obrana nenarodeneho zivota nie je paradox ze vo vulgarnom ponati darwina sa dnes katolicka cirkev chtiac nechtiac ocita po boku fasistov s 115 nielen o krestankej identite slovenska budu diskutovat intelektuali liberal martin m simecka katolik frantisek miklosko a profesor literatury a znalec slovenskych dejin peter zajac martin m simecka frantisek miklosko peter zajac je lahostajnost charakteristickou crtou slovenskej spolocnosti mozu sa slovenski liberali a konzervativci na seba spolahnut v ochrane svojich slobod je katolicizmus vobec kompatibilny s liberalnou demokraciou spolocnost liberalny krestansky a konzervativny intelektual diskutuju o identite slovenska
rodina
1
1524247200
medzi slovakmi