Myroslav Marynovych

Prorektor Ukrajinskej katolíckej univerzity vo Ľvove a známy ľudskoprávny aktivista.

Bol zakladajúcim členom Ukrajinského helsinského výboru. Za sovietskej éry bol pre svoju protisovietsku činnosť dlhodobo väznený a vyhnaný do gulagu. Po rozpade Sovietskeho zväzu spoluzakladal Amnesty International na Ukrajine.

Je autorom niekoľkých kníh, venujúcich sa zväčša dejinám náboženstva na Ukrajine.

Je držiteľom mnohých cien a štátnych vyznamenaní. Za všetky spomenieme aspoň The Truman-Reagan Medal of Freedom. Aktívne komentuje dianie na Ukrajine. Ako hlavného rečníka ho pozývajú najprestížnejšie univerzity.