Miloš Lichner

Miloš Lichner je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. V roku 1992 nastúpil do noviciátu rehole Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Následne študoval dva roky v Paríži patrológiu na jezuitských fakultách Centre Sèvres a pastoračne bol zodpovedný za českú farnosť v Paríži. Pôsobil ako sekretár Provinciála jezuitskej provincie, bol prefektom zodpovedným za formáciu rehoľných seminaristov, vyučoval dogmatickú teológiu, patristiku a viedol viaceré odborné semináre z patrológie na TFTU. V roku 2008 bol vyslaný znovu do Paríža na Centre Sèvres na doktorandské štúdia so zameraním na dogmatickú patristickú teológiu. Vedecky spolupracuje pri vydávaní diel sv. Augustína v slovenskom jazyku.

Spolu o Bohu a jeho Slove v Žalmoch Vstup: 5€/3€ (študent) Bohdan Hroboň, Michail Kapustin, Miloš Lichner SJ, Moderuje: Štefan Chrappa Čo pre vás osobne znamenajú žalmy? Zhodnú sa kresťania a židia v komentároch žalmov? Ako idú do kopy "preklínacie" žalmy s predstavou milosrdného Boha? Teológia Diskusia katolíckeho a evanjelického akademika so židovským rabínom o Žalmoch Starého zákona spolu o bohu a jeho slove v zalmoch vstup 5eu 3eu student bohdan hrobon michail kapustin milos lichner sj moderuje stefan chrappa co pre vas osobne znamenaju zalmy zhodnu sa krestania a zidia v komentaroch zalmov ako idu do kopy quot preklinacie quot zalmy s predstavou milosrdneho boha teologia diskusia katolickeho a evanjelickeho akademika so zidovskym rabinom o zalmoch stareho zakona
teologia
1
1524416400
spolu o bohu a jeho slove v zalmoch