Lucia Berdisová

Doktorka Lucia Berdisová vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde aj od roku 2005 pôsobí na Katedre ústavného práva a v roku 2010 tu získala titul PhD. Pracuje aj na Ústave štátu a práva SAV a v odbornej práci sa venuje ústavnému právu Slovenskej republiky, vybraným otázkam práva EÚ a právnej filozofii.

Právo na život Otázka potratov patrí k citlivým témam, ktoré rozdeľujú spoločnosť. Na Slovensku je umelý potrat legalizovaný a v časti spoločnosti prevláda názor, že je to v poriadku, okrem iného preto, lebo sa potraty vykonávajú pod odborným lekárskym dohľadom. Túto diskusiu považujeme za kľúčovú, pretože od toho, komu priznáme právo žiť, sa odvíjajú naše ďalšie postoje. Ako teda rozumieme právu na život – je embryo jeho nositeľom? Má žena právo rozhodnúť sa ísť na umelý potrat? Lucia Berdisová a Patrik Daniška budú hľadať odpovede na otázky zasahujúce do hĺbky našich hodnôt – čo považujeme za právo a akú váhu mu pripisujeme. Táto filozoficky ladená debata o hodnote ľudského života pred narodením a jeho dôsledkoch bude mať aj právnický rozmer, pretože obaja naši hostia sú vyštudovaní právnici. Lucia Berdisová, Patrik Daniška Čo znamená právo na život? Existuje ľudské právo na potrat? Je žena za každých okolností povinná donosiť svoje dieťa? Filozofia Diskusia o právnej ochrane nenarodených detí pravo na zivot otazka potratov patri k citlivym temam ktore rozdeluju spolocnost na slovensku je umely potrat legalizovany a v casti spolocnosti prevlada nazor ze je to v poriadku okrem ineho preto lebo sa potraty vykonavaju pod odbornym lekarskym dohladom tuto diskusiu povazujeme za klucovu pretoze od toho komu prizname pravo zit sa odvijaju nase dalsie postoje ako teda rozumieme pravu na zivot je embryo jeho nositelom ma zena pravo rozhodnut sa ist na umely potrat lucia berdisova a patrik daniska budu hladat odpovede na otazky zasahujuce do hlbky nasich hodnot co povazujeme za pravo a aku vahu mu pripisujeme tato filozoficky ladena debata o hodnote ludskeho zivota pred narodenim a jeho dosledkoch bude mat aj pravnicky rozmer pretoze obaja nasi hostia su vystudovani pravnici lucia berdisova patrik daniska co znamena pravo na zivot existuje ludske pravo na potrat je zena za kazdych okolnosti povinna donosit svoje dieta filozofia diskusia o pravnej ochrane nenarodenych deti
filozofia
1
1442599200
pravo na zivot