Karol Moravčík

Slovenský katolícky kňaz, teológ a publicista. Študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK a tiež na Katolíckej teologickej fakulte Viedenskej univerzity. Pôsobí ako farár v Devínskej Novej Vsi.

Odborne sa venuje fundamentálnej teológii. V minulosti bol predsedom Teologického fóra, na ktorého webstránke dodnes publikuje svoje homílie. Bol spoluautorom Výzvy Teologického fóra za obnovu cirkvi, ktorá v slovenskej Katolíckej cirkvi vzbudila značný rozruch a pochybnosti o svojej zlučiteľnosti s cirkevným učením Napokon však svoj podpis pod touto výzvou odvolal.

Je spoluautorom knihy Radosť evanjelia, ktorá sa stala podnetom pre zorganizovanie tejto diskusie.

Výzvy pre slovenskú Cirkev Minulý rok vyšla vo vydavateľstve Hlbiny napohľad nenápadná modrá kniha Radosť evanjelia na Slovensku. Karol Moravčík je spolureditorom tejto publikácie a spoluautorom príspevku o stave slovenských kňazov a diecéz. Autori tohoto príspevku pomerne kriticky nazerajú na súčasný stav Katolíckej cirkvi na Slovensku. V Cirkvi podľa nich pretrváva autoritárstvo biskupov a priveľký odstup kléru od bežných ľudí. Kritizujú tiež úroveň teológie a vzdelávania v seminároch. Laici podľa nich nie sú schopní presadiť sa v občianskej spoločnosti. Pre katolícku laickú verejnosť bol rok 2015 významný referendom, vznikom Konzervatívneho denníka či vydareným Pochodom za život, pre biskupov bola vrcholom roka návšteva ad limina v Ríme. Do diskusie sme pozvali biskupa Jozefa Haľka a kňaza Karla Moravčíka, aby spolu hľadali odpovede na otázku, akým výzvam čelí Cirkev na Slovensku. Ako podľa nich využíva Cirkev na Slovensku svoj potenciál? Dokáže viesť dialóg so spoločnosťou? Darí sa jej prinášať Kristovo posolstvo k neveriacim?" Jozef Haľko, Karol Moravčík Akým výzvam dnes čelí slovenská Cirkev? Darí sa jej evanjelizovať našu spoločnosť? Je slovenská Cirkev naozaj bratským spoločenstvom? Teológia Biskup a kritický teológ o aktuálnych výzvach pre slovenskú Cirkev. vyzvy pre slovensku cirkev minuly rok vysla vo vydavatelstve hlbiny napohlad nenapadna modra kniha radost evanjelia na slovensku karol moravcik je spolureditorom tejto publikacie a spoluautorom prispevku o stave slovenskych knazov a diecez autori tohoto prispevku pomerne kriticky nazeraju na sucasny stav katolickej cirkvi na slovensku v cirkvi podla nich pretrvava autoritarstvo biskupov a privelky odstup kleru od beznych ludi kritizuju tiez uroven teologie a vzdelavania v seminaroch laici podla nich nie su schopni presadit sa v obcianskej spolocnosti pre katolicku laicku verejnost bol rok 2015 vyznamny referendom vznikom konzervativneho dennika ci vydarenym pochodom za zivot pre biskupov bola vrcholom roka navsteva ad limina v rime do diskusie sme pozvali biskupa jozefa halka a knaza karla moravcika aby spolu hladali odpovede na otazku akym vyzvam celi cirkev na slovensku ako podla nich vyuziva cirkev na slovensku svoj potencial dokaze viest dialog so spolocnostou dari sa jej prinasat kristovo posolstvo k neveriacim jozef halko karol moravcik akym vyzvam dnes celi slovenska cirkev dari sa jej evanjelizovat nasu spolocnost je slovenska cirkev naozaj bratskym spolocenstvom teologia biskup a kriticky teolog o aktualnych vyzvach pre slovensku cirkev
teologia
1
1461182400
vyzvy pre slovensku cirkev