Juraj Šust

Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite, v štúdiu pokračoval na doktorandskom stupni. Tri roky pôsobil ako externý člen Katedry sociológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, neskôr na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti pôsobí v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde vedie semináre, má na starosti akademickú oblasť. Orientuje sa najmä na morálnu a politickú filozofiu.