Jozef Jogo Mikloško

Je lekár, pediater, profesor. Je ženatý a má štyri deti. Vyrastal vo veriacej rodine. Jeho otec bol politik (pozn. Jozef Mikloško st.). Lásku k deťom má v sebe, ako sa vraví odjakživa. Ešte za totality počas štúdia na vysokej škole spolu s kamarátmi každý týždeň navštevovali deti v detskom domove. Od roku 1992 je predsedom Spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar. Od roku 2012 je tiež vedúcim katedry Prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied pri Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave. V minulosti pôsobil na rôznych postoch, okrem iného napr. aj ako externý poradca predsedu NR SR pre oblasť detských práv (2003 – 2006) a člen pracovnej skupiny ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pre reformu v oblasti náhradnej starostlivosti (2003 – 2004). Za svoju činnosť už získal viaceré ocenenia.

Pro life TALKs L. Halmkan, Ľ. Lázničková, L. Labašová, J. Trajerová, A. Žilinek, J. Mikloško, T. Kováčik, M. Leidenfrost Zaži Krátke a úderné pro-life vstupy na témy sexuality, medicínskej praxe či pomoci ženám v núdzi. pro life talks l halmkan l laznickova l labasova j trajerova a zilinek j miklosko t kovacik m leidenfrost zazi kratke a uderne pro life vstupy na temy sexuality medicinskej praxe ci pomoci zenam v nudzi
zazi
0
1569081600
pro life talks