Umenie teraz
10 minútové vystúpenia súčasných umelcov
Jana Hulová, Pišta Vandal Chrappa, Timotej Križka, Šimon Ondruš, Ján Tkáč (a.k.a. Milan Adamčiak)
Umenie

Vstup: 5€/3€ (študent)

Milan Adamčiak

Milan Adamčiak bol autor vizuálnej poézie, skladateľ a konceptuálny umelec. Jeho tvorbu uvidíme v interpretácii Anny Čonkovej, herečky, a Jána Tkáča, speváka a dirigenta.

Anna Čonková

Anna Čonková vyštudovala herectvo na DAMU. Momentálne účinkuje vo viacerých divadlách.

Jana Hulová

Jana Hulová je mentorka, prekladateľka a tanečníčka. Je členkou súboru tanečného divadla Bralen.

Šimon Ondruš

Šimon Ondruš je pouličný básnik, reklamný tvorca a vášnivý filmár. V jeho živote zohráva najdôležitejšiu úlohu dych, duch a chôdza. Píše básne na prianie na písacom stroji, v ktorých sa snaží zasnúbiť prirodzenú radosť s prapravdou každodennosti.

Ján Tkáč

Ján Tkáč študoval hudbu na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK a neskôr dirigovanie a cirkevnú hudbu na University of Cambridge. Dnes pôsobí ako hudobný pedagóg. Je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Pišta Vandal Chrappa

Pišta Vandal Chrappa je spisovateľ, básnik, redaktor Slovenského rozhlasu, gitarista a spevák skupín Čad a Vandali.

Timotej Križka
Timotej Križka je filmár a fotograf. Je autorom projektu o ľudskej slobode Pokojní v nepokoji. V rámci Bratislavských Hanusových dní uvidíte jeho audiovizualnu báseň o slovenskej krajine vytvorenú pre expo 2017.