KHD talks - ženy Novembra 89
Príbehy aktériek, manželiek a dcér tribúnov Novembra 89.
Ľ. Blaškovičová, M. Čarnogurská, L. Dittel, K. Neuwirthová, A. Piasecká, J. Štofková
Kúpiť lístok/ permanentku

(alebo na mieste 15 min. pred začiatkom)

Spoločnosť
  • Ako ich revolúcia vtiahla do deja?
  • Ako November 89 poznačil ich vzťahy?
  • Priniesla zmena režimu aj lepšiu spoločnosť?

V rámci formátu BHD talks prinášame sériu krátkych a úderných vstupov žien, ktoré zohrali dôležitú úlohu v boji za slobodnejšiu a demokratickú spoločnosť počas revolúcie v novembri 1989. Je to vzácna príležitosť pozrieť sa na revolučné časy ženskými očami a srdcom. Ako prežívali revolučné roky ženy- manželky a dcéry tribúnov novembra, či priame aktérky novembrových udalostí? Ako reflektujú s odstupom tridsiatich rokov svoje vtedajšie angažovanie? Konali by rovnako?

Hostkami budú:

Ľuba Blaškovičová – členka krajského koordinačného výboru OF-VPN
Marta Čarnogurská – manželka disidenta Jána Čarnogurského
Laura Dittel – zakladajúca členka OF-VPN v Moldave nad Bodvou
Kristína Neuwirthová – členka mestskej rady OF-VPN
Agnesa Piasecká – členka OF-VPN, kooptovaná členka rady národného výboru
Judita Štofková – prvá kooptovaná námestníčka košického primátora Kopnického
Kúpiť lístok/ permanentku

(alebo na mieste 15 min. pred začiatkom)