Prijatie alebo Pride (hrdosť)
Cesty prijatia ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu
Tim Long
Kúpiť vstupenku na podujatie/ permanentku na celý festival

(alebo na mieste 15 min. pred začiatkom)

Spoločnosť
  • Čo je za príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu?
  • Ako sme pripravení prijímať ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu?
  • Vieme, čo potrebujú od rodiny, priateľov, spoločenstiev a cirkví?

Cesty prijatia ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Viac informácii o prednáškach Tima Longa na Slovensku na timlong.sk

Kúpiť vstupenku na podujatie/ permanentku na celý festival

(alebo na mieste 15 min. pred začiatkom)

Timothy D. Long

Timothy D. Long je licencovaný manželský a rodinný psychoterapeut, ukončil magisterské štúdium na Covenant Theological Seminary (Master of Counseling, Master of Divinity). V súčasnosti je klinickým riaditeľom Kainos Christian Therapy v Beverly Hills v Kalifornii (USA), kde poskytuje reintegratívnu terapiu, AEDP, EMDR a terapiu zameranú na emócie (EFT). Spoločne so svojím tímom pomáha párom, jednotlivcom, dospievajúcim a rodinám v riešení manželských kríz, sexuálnych problémov, pri závislostiach, depresiách, úzkostiach, obsedantno-kompulzívnych poruchách, a tiež pri liečbe a zotavovaní sa zneužívaných a zanedbávaných detí. Okrem toho, že napomáha klientom k trvalej zmene, sa venuje výcviku psychoterapeutov a integrácii viery a terapie. Žije v Los Angeles so svojou manželkou a dcérou.