Spoločnosť
16.6.2024
17:30

O kresťanskom vzdelávaní v sekulárnom svete

Prednáška španielskeho inovátora o kresťanskom vzdelávaní v sekularizovanej spoločnosti a úlohy školy v nej.

Miesto konania:

Záhrada

Vstupenka na podujatie

Popis podujatia:

Anotácia:

Kresťanská identita je inšpiráciou pre výchovu v rodine a škole. Táto identita, čerpajúca z hlbokej viery, môže formovať kultúru a nachádzať svoje miesto v rôznych prostrediach. Nie je obmedzená na predpísané šablóny, ale otvára priestor pre inovácie a nové prístupy. Jej prejav by mal byť jasný a odvážny aby tvorila otvorené a príťažlivé komunity aj v sekularizovanom svete.

Poslanie školy by nemalo byť len o dosahovaní vynikajúcich výsledkov alebo vlastnom rozvoji. Škola musí aktívne reagovať na súčasné a budúce výzvy, prekračovať svoje hranice a pomáhať budovať lepší svet. Úlohou každého kto sa podieľa na vzdelávacom procese je mať odvahu vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a prispieť k pozitívnym zmenám v spoločnosti.

O čom sa budeme rozprávať?

  1. Pred akými výzvami dnes stojí kresťanské vzdelávanie a školy a akých chýb sa vyvarovať?
  2. Ako má vyzerať spolupráca rodičov a školy?
  3. Ako odovzdávať kresťanské hodnoty inovatívne?
Pridať do kalendára

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)