Filozofia
17.6.2024
17:30

Hľadanie pravdy pod povrchom kultúrnych vojen

O stigmatizovanej téme hodnoty a ochrany ľudského života, ktorá rozdeľuje srdce, rodiny aj spoločnosť.

Miesto konania:

Záhrada

Vstupenka na podujatie

Popis podujatia:

Anotácia:

V r. 2020 lektor kritického myslenia Ján Markoš napísal knihu Medzi dobrom a zlom, v ktorej ponúkol argumentáciu vychádzajúcu z liberálnych hodnôt na vybrané morálne dilemy súčasnej spoločnosti. Uvedomil si, že napriek neexistencii informačných bariér nám chýba blízkosť, pochopenie a porozumie. Touto diskusiou, ktorá sa bude týkať otázky ochrany a hodnoty ľudského života v prvých fázach jeho existencie, chceme ukázať, že poctivá kritická reflexia nemusí viesť k nenávisti a polarizácii. Predstavujeme si debatu, v ktorej budú diskutujúci kriticky posudzovať pravdivosť argumentov a zároveň si vážiť jeden druhého. Podarí sa diskutujúcim pri hľadaní pravdy prekonať nesúhlasné východiská?

O čom sa budeme rozprávať?

  1. Je ľudské embryo ľudský jedinec?
  2. Má ľudské embryo hodnotu ako každý z nás?
  3. Odkedy je ľudský život hodný ochrany?
  4. Je umelý potrat za každých okolností neprípustný?
Pridať do kalendára

Navštívte Hanusove dni aj vy - unikátny festival o Bohu, vesmíre, živote a vôbec :)