FUGA – kultúrne centrum kresťanov

FUGA je nezávislé kultúrne centrum, ktoré chce podporovať, prezentovať a vytvárať umenie a kultúru postavenú na tradičných kresťanských morálnych princípoch.

Našou víziou je byť priestorom, kde sa v umení a kultúre stretávajú pravda, dobro a krása.

Máme ambíciu stať sa vyhľadávaným miestom získania prehľadu o košickej kresťanskej kultúrnej scéne.