IRI

Medzinárodný republikánsky inštitút

CitizenGO

Komunita občanov, ktorí spolupracujú, využívajú on-line petície a zasielajú výzvy na zapojenie sa do akcie, prostredníctvom ktorých chránia a podporujú život, rodinu a základné ľudské slobody.

KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA​​

Kolégium Antona Neuwirtha je vzdelávací inštitút, ktorého poslaním je zveľaďovanie myslí a charakterov talentovaných mladých ľudí vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na formovanie západnej civilizácie.

Denník Postoj

Prvý konzervatívny denník na Slovensku. Okrem konzervatívnych hodnôt a profesionality našich redaktorov a spolupracovníkov je pre nás kľúčová nezávislosť. Denník Postoj sme založili vďaka podpore stoviek ľudí, ktorí cítili, že takéto médium je na Slovensku veľmi potrebné. Išli sme do rizika, keďže sme opustili zabehnuté a stabilné redakcie, aby sme pre vás priniesli hodnotný a silný denník, ktorý stojí za vaším názorom, pretože vieme, že tento denník má veľký význam.

Týždeň

Časopis, ktorý sa snaží prinášať iný pohľad na spoločnosť.

EPP

Európska ľudová strana – politická organizácia s bohatou a silnou minulosťou a súčasnosťou.

Bratislavský samosprávny kraj
Hlavné mesto SR Bratislava
ECPM

Európske kresťanské politické hnutie.

EOS Innovazioni

Váš poradca v Bruseli.

Redemptoristi

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (skr. C.Ss.R.; lat. Congregatio Sanctissimi Redemptoris) je rehoľné spoločenstvo Katolíckej cirkvi založené sv. Alfonz Mária Liguori. Charizmou spoločenstva je misijná činnosť.

DEVIN printing house

Skvelá firma, ktorá vytlačí a zviaže všetko čo treba.

ATak – tanečné divadlo
Víno Mrázik Devín

Dobré víno od dobrých ľudí.

Rádio Lumen

Rádio LUMEN je súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach. Rádio chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych všetkých, ktorí ho počúvajú.

Impulz

Impulz je štvrťročná revue pre modernú katolícku kultúru, ktorú vydáva Hlbiny s.r.o.

Slovo+

Poctivé čítanie pre kresťanov na novinovom papieri.

zastolom.sk

Webový portál, ktorý chce sprevádzať rodiny na ceste viery.

VÝVESKA.SK

Informačný portál, ktorý chce zverejňovať aktuálne informácie o kresťanských podujatiach.

Kumran

Kresťanské kníhkupectvo s najširšou ponukou kníh, hudby, filmov, tričiek a darčekov.

Nenápadní hrdinovia

Občianske združenie zamerané na prezentáciu príbehov nenápadných hrdinov zápasiacich s komunizmom.

FÓRUM PRE KULTÚRU

V súlade s princípmi kultúrnosti, pluralizmu a personalizmu prispieva k tvorivému rozvíjaniu duchovného a kultúrneho života spoločenstva.

INŠTITÚT PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A RODINNÚ POLITIKU

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd,​ podpora a ochrana rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy a ochrana náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí.

Sli.do

Webová aplikácia pre interakciu na konferenciách a eventoch.

Dom Quo vadis

„Dom“ v centre mesta, ktorý ponúka možnosť zastaviť sa, zrelaxovať, stráviť príjemné chvíle s priateľmi alebo nad knihou pri šálke čaju, kávy či horúcej čokolády, či pri prednáške, koncerte… Dom, ktorého cieľom je byť duchovným srdcom v srdci mesta.

UPeCe

Univerzitné pastoračné centrum (UPeCe) sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline v Bratislave.