FILMA production

Zvučenie, streaming, svetlo a ďalšia technická podpora.

KDMS

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska

DKC Veritas

Dominikánske kultúrne centrum Veritas

KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA​​

Kolégium Antona Neuwirtha je vzdelávací inštitút, ktorého poslaním je zveľaďovanie myslí a charakterov talentovaných mladých ľudí vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na formovanie západnej civilizácie.

Denník Postoj

Prvý konzervatívny denník na Slovensku. Okrem konzervatívnych hodnôt a profesionality našich redaktorov a spolupracovníkov je pre nás kľúčová nezávislosť. Denník Postoj sme založili vďaka podpore stoviek ľudí, ktorí cítili, že takéto médium je na Slovensku veľmi potrebné. Išli sme do rizika, keďže sme opustili zabehnuté a stabilné redakcie, aby sme pre vás priniesli hodnotný a silný denník, ktorý stojí za vaším názorom, pretože vieme, že tento denník má veľký význam.

EOS Innovazioni

Váš poradca v Bruseli.

FÓRUM PRE KULTÚRU

V súlade s princípmi kultúrnosti, pluralizmu a personalizmu prispieva k tvorivému rozvíjaniu duchovného a kultúrneho života spoločenstva.

Sli.do

Webová aplikácia pre interakciu na konferenciách a eventoch.

FUGA – kultúrne centrum kresťanov

FUGA je nezávislé kultúrne centrum, ktoré chce podporovať, prezentovať a vytvárať umenie a kultúru postavenú na tradičných kresťanských morálnych princípoch.

Našou víziou je byť priestorom, kde sa v umení a kultúre stretávajú pravda, dobro a krása.

Máme ambíciu stať sa vyhľadávaným miestom získania prehľadu o košickej kresťanskej kultúrnej scéne.