Organizátor

Bratislavské a Košické Hanusové Dni sú projektmi Spoločenstva Ladislava Hanusa (SLH).

Spoločenstvo Ladislava Hanusa je katolíckym akademických spoločenstvom, ktoré je otvorené pre všetkých kresťanov a všetkých ľudí hľadajúcich pravdu.

Našou víziou je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku. Naše aktivity:

Vzdelávanie v oblasti kresťanskej viery, filozofie a kultúry

 • Organizujeme semestrálny program morálnej, politickej filozofie a kresťanskej kultúry – pre verejnosť
 • Akademické kurzy z oblastí kresťanskej kultúry a filozofie – pre členov aj verejnosť
 • Verejné prednášky a diskusie – pre verejnosť
 • Víkendový akademický seminár – pre členov SLH

Verejné angažovanie v súlade s prirodzeným zákonom a snahou o spoločné dobro

Rozvíjanie kresťanskej kultúry 

 • Každoročne organizujeme akademický kultúrny festival mestského typu o vzťahu kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti Bratislavské Hanusove Dni (BHD)
 • Publikujeme na portáli pre kresťanské rodiny zastolom.sk (od apríla 2014)
 • Publikujeme na portáli Postoy a v revue modernej katolíckej kultúry Impulz
 • V roku 2013 sme vydali zborník esejí k 10. Výročiu SLH – Quo Vadis Slovensko?
 • V roku 2014 sme vydali zborník esejí k 20. Výročiu smrti Ladislava Hanusa

 Budovanie živého a súdržného kresťanského spoločenstva

 • Stretávame sa ako spoločenstvo na sv. omšiach, zvyčajne každú prvú stredu v mesiaci o 18:30 v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci – srdečne pozývame
 • Máme duchovné obnovy 2x ročne – pre členov SLH a ich priateľov
 • Pripravujeme semináre a duchovné obnovy pre rodiny z radov SLH
 • Organizujeme SLH ples – pre členov a ich priateľov
 • Každoročne spoločne oslavujeme SLH narodeniny – pre členov a ich priateľov

Viac o SLH alebo naších aktivitách nájdete na webovej stránke www.slh.sk