O festivale

Bratislavské a Košické Hanusove dni (BHD a KHD) prinášajú na Slovensko nový formát festivalu. Ide o jedinečný mestský akademický festival, ktorý predstavuje širokej verejnosti, no najmä mladým, kritický pohľad na súčasnú kresťanskú kultúru. Nejde o nudné a nezrozumiteľné prednášky. V programe festivalu sa odráža rôznorodosť tém a formátov – diskusií, workshopov, kultúrnych podujatí…

Študentom, mladým pracujúcim, ale aj všetkým ostatným ponúka intelektuálny zážitok, ochutnanie bohatstva kresťanského myslenia, radosť z hľadania pravdy a spoločného nachádzania odpovedí.

Festival sa snaží priniesť témy, ktoré reagujú na výzvy dneška. Jeho témy vyvolávajú diskusiu a sú rovnako pútavé pre veriacich a hľadajúcich. Majú tiež ambíciu riešiť konkrétne problémy, pristupovať k jednotlivým oblastiam odvážne, no zároveň s pochopením a úctou.

V rámci BHD a KHD vystupujú experti z daných oblastí spolu so zaujímavými slovenskými a zahraničnými osobnosťami. Usilujeme sa o to, aby všetky podujatia prinášali zmysel pre dnešného človeka, aby diskutujúci prejavovali voči sebe a svojim názorovým oponentom rešpekt. Záleží nám na tom, aby na podujatiach bola prítomná vášeň, tvorivé napätie, zanietenie pre vec, hľadanie pravdy a hĺbky.

V minulých ročníkoch Bratislavských Hanusových dní vystúpili napríklad Helen Alvaré, profesorka George Mason University, Bill Carroll z univerzity v Oxforde, spisovatelia Michal Hvorecký, Pavol Rankov, Martin Leidenfrost a mnoho ďalších.

Na nultom ročníku Košických Hanusových dní vystúpili napríklad Vladyka Cyril Vasiľ, Alojz Hlina, Milan Krajniak a mnoho ďalších.

Kto bol Ladislav Hanus?

Človek s hlbokým duchovným životom a aktívne spoločensky angažovaný v prospech kresťanskej kultúry. Bol slovenským katolíckym kňazom, ktorý sa snažil o pozdvihnutie viery a kultúrneho života Slovákov. Jeho túžbou bolo, aby kňazi aj veriaci nežili svoje náboženstvo iba zvykovo, bezmyšlienkovo a pohodlne, ale aby spirituálne a ideovo zakorenení dokázali formovať život spoločnosti.

Nevieme si predstaviť, že by mestský akademický festival nosil meno niekoho iného. Ladislav Hanus bol katolíckym filozofom, teológom, prekladateľom, interpretátorom literárnych diel, znalcom sakrálneho umenia a zakladateľom filozofie kultúry na Slovensku. Náš „Romano Guardini“.

„Človek svojej rozumnosti najviac zadosťučiní, keď sa venuje podstate, zákonom, poriadkom, atribútom bytia ako takého, čiže filozofickému mysleniu.“  Ladislav Hanus

Organizátor

BHD a KHD sú projektom Spoločenstva Ladislava Hanusa (SLH).

Spoločenstvo Ladislava Hanusa je katolíckym akademických spoločenstvom, ktoré je otvorené pre všetkých kresťanov a všetkých ľudí hľadajúcich pravdu.

Našou víziou je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný život na Slovensku. Naše aktivity:

Vzdelávanie v oblasti kresťanskej viery, filozofie a kultúry

 • organizujeme semestrálny program morálnej, politickej filozofie a kresťanskej kultúry – pre verejnosť
 • akademické kurzy z oblastí kresťanskej kultúry a filozofie – pre členov aj verejnosť
 • verejné prednášky a diskusie – pre verejnosť
 • víkendový akademický seminár – pre členov SLH

Verejné angažovanie v súlade s prirodzeným zákonom a snahou o spoločné dobro

Rozvíjanie kresťanskej kultúry 

 • každoročne organizujeme akademický kultúrny festival mestského typu o vzťahu kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti Bratislavské Hanusove Dni (BHD)
 • publikujeme na portáli pre kresťanské rodiny zastolom.sk (od apríla 2014)
 • publikujeme na portáli Postoy a v revue modernej katolíckej kultúry Impulz
 • v roku 2013 sme vydali zborník esejí k 10. Výročiu SLH – Quo Vadis Slovensko?
 • v roku 2014 sme vydali zborník esejí k 20. Výročiu smrti Ladislava Hanusa

 Budovanie živého a súdržného kresťanského spoločenstva

 • stretávame sa ako spoločenstvo na sv. omšiach, zvyčajne každú prvú stredu v mesiaci o 18:30 v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci – srdečne pozývame
 • máme duchovné obnovy 2x ročne – pre členov SLH a ich priateľov
 • pripravujeme semináre a duchovné obnovy pre rodiny z radov SLH
 • organizujeme SLH ples – pre členov a ich priateľov
 • každoročne spoločne oslavujeme SLH narodeniny – pre členov a ich priateľov

Viac o SLH alebo naších aktivitách nájdete na webovej stránke www.slh.sk