Bratislavské a Košické Hanusove dni (BHD a KHD) prinášajú na Slovensko
nový formát festivalu.

Ide o jedinečný mestský akademický festival, ktorý predstavuje širokej verejnosti, no najmä mladým, kritický pohľad na súčasnú kresťanskú kultúru a ponúka intelektuálny zážitok.

Čo je KHD 2019?

Hosťami 4. ročníka festivalu budú už tradične hlavne slovenské osobnosti z rôznych oblastí verejného života, politiky, kultúry, akadémie, Cirkvi, biznisu či umenia, ktoré budú spoločne hľadať pravdu na aktuálne aj nadčasové otázky.

Chceme kresťanov inšpirovať k

Otvorenejšiemu, hlbšiemu a odvážnejšiemu prežívaniu viery vo svete.

Fotka Ladislava Hanusa

Kto bol Ladislav Hanus?

Bol slovenským katolíckym kňazom, ktorý sa snažil o pozdvihnutie viery a kultúrneho života Slovákov. Jeho túžbou bolo, aby kňazi aj veriaci nežili svoje náboženstvo iba zvykovo, bezmyšlienkovo a pohodlne, ale aby spirituálne a ideovo zakorenení dokázali formovať život spoločnosti.

„Človek svojej rozumnosti najviac zadosťučiní, keď sa venuje podstate, zákonom, poriadkom, atribútom bytia ako takého, čiže filozofickému mysleniu.“ Ladislav Hanus

Nevieme si predstaviť, že by mestský akademický festival nosil meno niekoho iného. Ladislav Hanus bol katolíckym filozofom, teológom, prekladateľom, interpretátorom literárnych diel, znalcom sakrálneho umenia a zakladateľom filozofie kultúry na Slovensku.
Náš „Romano Guardini“.

Fotka spoločenstva SLH

Kto stojí za BHD?

Organizátorom festivalu je Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Víziou SLH je byť kreatívnou komunitou kompetentných a angažovaných kresťanov, ktorí poznajú a žijú svoju vieru. Vďaka tomu sú schopní prinášať Krista do verejného života - politiky, médii, umenia a kultúry na Slovensku.

Preto za svoje poslanie považujeme intelektuálno-duchovnú formáciu mladých a spoločenskú angažovanosť. Formáciu uskutočňujeme prostredníctvom akademických programov, ktoré už 16 rokov realizujeme v Bratislave a 4. Už rok aj v Košiciach. Angažovať sa usilujeme práve prostredníctvom festivalu Hanusove dni, ktorí sa taktiež koná v Bratislave aj Košiciach, ale aj inými verejnými diskusiami, prednáškami, publikačnou činnosťou a mediálnymi výstupmi, či organizáciou petícií, verejných zhromaždení a ďalšími aktivitami občianskeho života v hnutí pro-life, iniciatívach ako Zastavme hazard, Pamätaj, Za slušné Slovensko a iné.

Z prostredia SLH vzišlo už približne 15 ďalších projektov a organizácií, ktoré sa angažujú na poli kresťanskej kultúry. Medzi ne patrí napríklad Kolégium Antona Neuwirtha , Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku , komunita St. Egidio alebo portál Zastolom .