noty-z kodexu Sant Gallen 359, strana 150

Tento kódex bol napísaný v rokoch 922 – 926 v kláštore v St. Gallen, je to najstarší úplne

zachovaný hudobný rukopis na svete so stredovekou neumovou notáciou, obsahuje omšové

spevy prednášané spevákmi najmä sólovo (napríklad alelujové spevy), je to jeden

z najdôležitejších prameňov pre súčasnú interpretáciu gregoriánskeho chorálu.

Komentovanie sú uzavreté.