noty-z kodexu Sant Gallen 359, strana 150

Komentovanie sú uzavreté.