BHD tim

Bratislavské Hanusove Dni

Divadlo Malá scéna STU
Dostojevského rad 7
811 09 Bratislava
Riaditeľ festivalu

Juraj Šúst

Výkonní riaditelia

Karin Čaklošová

karin.caklosova@slh.sk

František Bartek

frantisek.bartek@slh.sk
… a nespočetné množstvo dobrovoľníkov
KHD tim

Košické Hanusove Dni

FUGA
Moyzesová ulica 62
040 01 Košice
Výkonní riaditelia

Marek Breza

marek.breza@slh.sk

Michal Čop

michal.cop@slh.sk
… a nespočetné množstvo dobrovoľníkov