Bratislavské Hanusove Dni

Divadlo Malá scéna STU
Dostojevského rad 7
811 09 Bratislava

Ján Stano: +421 903 587 124
Lukáš Ivica: +421 908 173 126

 

Košické Hanusove dni

FUGA
Moyzesová ulica 62
040 01  Košice

Jozef Bujnovský:  +421 902 428 150
Michal Čop:  +421 918 052 600

 

Facebook: Bratislavské Hanusove Dni a Košické Hanusove Dni

Organizátor: www.slh.sk