Zákon nič nerieši. Naozaj?
S poľským expertom o tom, čo sa stalo, keď v Poľsku zakázali potraty.
Tymoteusz Zych