Východ volá domov: Zostať, odísť či vrátiť sa?
Ostali žiť na východe alebo z neho odišli a uvažujú nad návratom. Aká je ich motivácia a vízia?
Ľudmila Kolesárová, Mária Leitnerová, Juraj Girman, Brat Filip, Peter Šoltés, Michal Čop
Spoločnosť
Brat Andrej Filip Čarný

Je katolíckym kňazom, členom rehole františkánov. Momentálne pôsobí v kláštore v Trnave. Na Galambe pri Fiľakove založil pustovňu. V minulosi pôsobil dlhšie obdobie v Prešove.

Michal Čop

Pracuje v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde má na starosti stredoškolské kolégiá. Po štúdiu v Bratislave a v Trnave sa vrátil bývať domov do Sniny, kde žije doteraz. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa a dramaturgom festivalu Košické Hanusove dni.

Peter Šoltés

Prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google Partner a spoločnosti Deloitte Technology vybudoval online marketingovú agentúru Promiseo. Tá konzultovala a pracovala pre nadnárodné spoločnosti kótované na burze, miestne firmy a nespočetné množstvo miestnych projektov elektronického obchodu a začínajúcich podnikov. Momentálne v Promiseu pôsobí ako generálny riaditeľ.

Juraj Girman

Jeho profesionálna kariéra začala v spoločnosti Novitech. Neskôr sa pripojil k spoločnosti RWE IT. Neskôr prešiel do spoločnosti T-Systems Slovakia, kde sa stal riaditeľom telekomunikačnej služby Telecom. Momentálne pôsobí ako viceprezident Telekom IT v T-Systems a riaditeľ predstavenstva Košice IT Valley.

Mária Laitnerová

Momentálne pracuje ako mentorka a ambasádorka programu Teach for Slovakia. Predtým, než v rámci Teach for Slovakia učila dva roky na ZŠ v Budimre, pracovala ako ekonomický atašé na Britskej ambasáde v Bratislave. Je členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Ľudmila Kolesárová

Je reklamnou manžérkou v dobročinnej organizácií Dobrý anjel. Okrem toho je známa blogerka, matka a milovníčka hôr. Po niekoľkých rokoch strávených vo veľkých mestách sa presťahovala do Smižian. Pracuje v Poprade.