Všetci zomrieme (Café Neuwirth)
Na rovinu o našej konečnosti s ľuďmi, ktorí sprevádzajú starých a chorých
Viera Valašteková, Lukáš Behul
Spoločnosť

Vstup: 3€