Vplyv médií na vývin a správanie detí
Špeciálna a montessori pedagogička o vplyve médií na deti
Lucia Smičeková
KLUB

Kedy deťom k rozvoju a úspešnosti prináleží novodobá technika?

To, že z médií na naše deti číha nebezpečenstvo rôzneho druhu, a je dôležité im obsah poctivo filtrovať, už vieme. Čo sa však stane v momente, keď deti dostanú dotykový telefón, počítač, či prístup na internet a neustráži sa nielen obsah, ale aj čas a forma ich využívania? Aj o tom nám bude počas svojej prednášky hovoriť Lucia Smičeková.

Lucia má dar rozprávať o výchove a vývine dieťaťa zaujímavo a pri tom odborne, s prepájaním rôznych oblastí a vlastných bohatých skúseností, no najmä s nadšením a zápalom, ktoré môže inšpirovať nejedného rodiča a pedagóga.

Lucia vysvetľuje teóriu cez prax. Na mnohých príkladoch prakticky ukazuje, ako tvorivo využívať montessori princípy pri výchove a vzdelávani v domácom prostredí. Robí to vecným, zrozumiteľným a zároveň príťažlivým spôsobom.

Ak Vás zaujíma montessori pedagogika a to, čo robia moderné technológie s myslením detí, určite nevynechajte toto naše podujatie.