Utečenci a ich právo na život
Diskusia o riešeniach súčasnej krízy a postoji Slovenska
Andrej Bán (.týždeň), Jozef Majchrák (Postoy)
Spoločnosť

Dnešná vyhrotená humanitárna kríza volá po okamžitých riešeniach. V spoločnosti zaznievajú zmätené, ale i presne formulované názory na to, ako by sme mali postupovať. Na jednej strane zaznievajú chvály na rozhodnutie prijať len kresťanov. Obhajcovia tvrdia, že z dlhodobého hľadiska je to rozumné riešenie, pretože kresťania sú Slovensku kultúrne bližší, a preto sa aj ľahšie integrujú. Na druhej strane sa však ľudia hanbia za takýto neprívetivý a selektívny prístup voči utečencom, najmä v porovnaní s postojom krajín ako Nemecko.

Mali by Európania pomáhať utečencom? Ak áno, všetkým alebo len kresťanom? Je spravodlivé, aby štát svoju pomoc určoval na základe vierovyznania či príslušnosti k istej kultúre? Ako zmenia utečenci tvár dnešnej vymierajúcej Európy? Týchto otázok sa dotknú naši dvaja hostia. Obaja sú povolaním novinári a cestovatelia, ktorí sa snažia prostredníctvom článkov na túto aktuálnu tému formovať verejnú mienku.

Andrej Bán

Andrej Bán je slovenský dokumentárny fotograf. V roku 1999 spoluzaložil charitatívnu organizáciu Človek v ohrození, v súčasnosti je jej predsedom. Pracuje ako reportér pre časopis .týždeň. Je autorom dvoch fotografických publikácií Iné Slovensko (2005) a Kosovo (2008).

Jozef Majchrák

Jozef Majchrák je vyštudovaný politológ a sociológ, povolaním novinár. V minulosti pôsobil v Hospodárskych novinách, odkiaľ prestúpil do .týždňa, kde písal o politike. Od júna tohto roku začal pôsobiť v novovzniknutom Konzervatívnom denníku.