Titus Maximus
O živote a odkaze hrdinského mučeníka za slobodu dona Titusa Zemana
Pavol Grach, František Neupauer, Michal Titus Radošinský, Lodovica Zanet
Spoločnosť

Titus Zeman je jedna z veľkých postáv 20. storočia na Slovensku. Obľúbený, rešpektovaný a statočný saleziánsky kňaz, ktorý po nástupe totality pomáhal ako prevádzač budúcim saleziánom a kňazom pri úteku do Rakúska cez rieku Moravu. Riskujúc vlastný život úspešne previedol 19 z nich do Rakúska a následne do Talianska, kde mohli pokračovať v štúdiu teológie. Jeho tretia výprava sa však skončila kvôli nepriaznivým prírodným podmienkam neúspechom. Titus a mnohí ďalší, ktorí sa zúčastnili či pomáhali pri výprave cez hranicu skončili vo väzení. Titus bol odsúdený za vlastizradu na 25 rokov neľudského väzenia.

O ušľachtilej osobnosti Titusa Zemana, o jeho heroickom hrdinstve, radostiach, bolestiach i trápeniach za osudy ostatných odsúdených, o jeho pripravovanom blahorečení a o jeho odkaze pre dnešnú dobu a súčasný kresťanský život budú s Pištom Vandalom diskutovať Titusov synovec Michal Titus Radošinský, talianska profesorka z Milána a autorka životopisu o Titusovi Lodovica Zanet, salezián Pavol Grach a historik František Neupauer. Výnimočná príležitosť spoznať vzácnu kresťanskú osobnosť a azda budúceho slovenského svätca…

Pavol Grach

Pavol Grach vyštudoval teológiu na Universitá Pontificia Salesiana, neskôr sa špecializoval v odbore fundamentálna teológia na Facoltá Teologica dell’Italia Settentrionale v Miláne.

Je autorom niekoľkých kníh vydaných vo vydavateľstve Don Bosco.

V súčasnosti pôsobí ako prednášajúci profesor na saleziánskom teologickom inštitúte Universitá Pontificia Salesiana v Turíne, kde prednáša fundamentálnu teológiu.

František Neupauer

František Neupauer je historik, učiteľ a publicista. Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety prednáša o novodobých dejinách.

V rámci Ústavu pamäti národa pracuje na témach kolektivizácia, Černobyľ 1986 a nesloboda, Sviečková manifestácia.

Je zakladateľom občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia, ktoré sa venuje témam pamäte prostredníctvom prednášok, didaktiky dejepisu, seminárov pre učiteľov a žiakov a rôznych iných podujatí.

Michal Titus Radošinský

Michal Titus Radošinský je synovcom Titusa Zemana, ktorý bol aj jeho birmovným otcom.

Dokumenty a svedectvá o osude svojho uja zbieral od roku 2003. Práve vďaka nim začal Vatikán v roku 2012 proces blahorečenia Titusa Zemana.

Sám hovorí, že jeho ujo nechcel o svojom utrpení a výsluchoch veľa rozprávať. Na spôsobené krivdy sa snažil skôr zabudnúť a odpustiť ich.

Lodovica Zanet

Lodovica Zanet je profesorka z talianskeho Milána. O Titusovi Zemanovi napísala životopisnú knihu.

Nedávno vystúpila na žilinskej konferencii venovanej životu a odkazu Titusa Zemana. Sme radi, že prijala pozvanie aj na náš festival.

Pišta Vandal

Pišta Vandal je okrem svojej šou Obludárium známy aj tým, že je autorom štyroch básnických zbierok, troch detských knižiek, cestopisu a poviedok o tom, ako sa hrá pekelná muzika. Frontman heavy metalovej kapely ČAD je náboženským redaktorom v Slovenskom rozhlase, vyhľadávaným moderátorom, a vedie vydavateľstvo Limerick.