SV. OMŠA s hudbou PARATUM COR
Sv. omša s hudbou františkánov z 18. storočia.
P. Juraj A. Mihály OFM, gvardián kláštora františkánov v Bratislave

Počas sv. omše zaznejú diela zapísané v rukopisoch Fr. Jozefa Řeháka OFM (1742-1815) a P. Gaudentia Dettelbacha OFM (1739-1818), ktorí pôsobili v kláštoroch Mariánskej františkánskej provincie so sídlom v Bratislave. Uvedie ich vokálno-inštrumentálny súbor Františkánska schóla Bratislava, ktorý ich v novodobej premiére prezentuje aj na svojom novom profilovom CD s názvom PARATUM COR.

Františkánska schóla Bratislava

Bratia františkáni – zbor: Br. Bartimej Peter Štipák, Br. Efrém Tomáš Zemjánek, Br. František Mária Kadlečík, Br. Jakub Branislav Martaus, Br. Jozef Čirák, Br. Rufín Tomáš Halčin, Br. Samuel Martin Takács, Matej Čižmárik

Hilda Gulyásová – soprán, Tomáš Šelc – basbarytón

Juraj Tomka – husle, Júlia Urdová – viola, Gregor Regeš – violončelo, Lumír Machek – kontrabas, Sylvia Urdová – organ