Sv. omša + Akatist
celebrant: HELic. Martin Mráz
Zaži

Svätá omša spolu so spievanou modlitbou východnej tradície v Katedrále Narodenia Panny Márie na Moyzesovej 40 otvorí naše tohtoročné Košické Hanusove dni.

Celebrantom bude Martin Mráz

Príďte s nami osláviť ich začiatok, už v nedeľu večer.