Koncert: Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater
Koncert k svätorečeniu Jána Pavla II. a Jána XXIII.
Spevácky zbor Comenius a Komorný orchester Ladislava Hanusa
Zaži

Stabat Mater pre soprán, alt, sláčikové nástroje a basso continuo talianskeho skladateľa Giovanniho Battistu Pergolesiho (1710 – 1736) považovali už jeho súčasníci za výnimočné dielo kresťanského umenia. Zhudobnenie stredovekej sekvencie vyjadrujúcej bolesť Matky nad stratou Syna nestratilo nič zo svojej pôsobivosti ani po stáročiach, ktoré uplynuli od jeho vzniku. Koncert sa koná v spolupráci Spoločenstva Ladislava Hanusa a Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

Vstupné dobrovoľné.