Smútok pred ktorým zatvárame dvere
Kňaz, psychológ, právnik a dvaja lekári o fenoméne spontánnych potratov.
Pavel Babál, Patrik Daniška, Marek Dráb, Lucia Drábiková, Dušan Škurla