Potrebujeme Úniu?
Diskusia poslancov o kríze a budúcnosti Európskej únie
Peter Osuský, Branislav Škripek, Anna Záborská
Politika

Hostia v diskusii budú spolu debatovať o tom, či bruselská byrokracia skutočne pomáha chrániť našu osobnú slobodu alebo naopak nás o slobodu oberá. Budú hľadať odpoveď na otázku, prečo Slovensko a krajiny V4 nie sú vnímané ako zodpovední členovia EÚ a či ide o spravodlivý súd.

Ďalšou otázkou bude smerovanie a budúcnosť EÚ. História nás učí, že usporiadanie suverénnych štátov v únii nie je dlhodobo udržateľné. Buď takéto usporiadanie pre vnútorné rozpory zanikne alebo sa premení na federatívne usporiadanie (nový štát). Čaká Európsku úniu rovnaký osud?

Témou diskusie bude tiež otázka hodnotovej orientácie EÚ. Na akých hodnotách je súčasná Únia postavená a ako sa tieto hodnoty zhodujú alebo nezhodujú s kresťanským pohľadom na svet?

Kľúčovou otázkou diskusie bude, či vôbec a ak áno, akú Úniu v Európe potrebujeme.

Peter Osuský

Peter Osuský je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, vysokoškolský pedagóg a lekár, bývalý prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a bývalý prorektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Je spoluautorom viacerých odborných monografií a člen autorského kolektívu Encyklopédia Beliana. Je nositeľom Zlatej Jánskeho plakety a členom Slovenskej olympijskej akadémie a Slovenského olympijského výboru. V minulosti bol predsedom Zväzu slovenských filatelistov.

Je ženatý a má 4 deti.

Branislav Škripek

Prekladateľ, kazateľ, evanjelizátor, jeden zo zakladateľov a do roku 2009 jeden z vedúcich Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, manžel, otec dvoch detí a europoslanec za hnutie OĽaNO. V Európskom parlamente je členom výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a delegácie pre vzťahy s Izraelom.

Považuje uberanie sa EÚ k federalizácii za škodlivé. Rozdeľovanie štátov na kategórie je podľa neho istou hrozbou pre stredoeurópsky región. Myslí si, že najjednoduchšou a potrebnou reformou je vrátiť sa pred Lisabonskú zmluvu, k zmluve z Nice.

Počas prepuknutia migračnej krízy sa intenzívne venoval otázke pomoci menšinám v Sýrii a Iraku. Osobne navštívil Kurdistan, kde sa stretol so zástupcami predstaviteľov samozvanej vlády.

Anna Záborská

MUDr. Anna Záborská je konzervatívna poslankyňa Európskeho parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie. Patrí k najvplyvnejším a najaktívnejším poslancom presadzujúcim ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa vlastného svedomia.

Angažuje sa ako ľudskoprávna aktivistka (spoluzakladala Fórum života a Slovenskú spoločnosť pre rodinu). Je tiež aktívna v mimovládnych organizáciách ako napríklad Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Kolégium Antona Neuwirtha, Slovenská katolícka charita a Hnutie katolíckych žien. Je dcérou významného humanistu, politika, diplomata a disidenta MUDr. Antona Neuwirtha.