Obnova v duchu svätom po slovensky (Café Neuwirth)
Diskusia o fenoméne chválových a charizmatických spoločenstiev v slovenskej cirkvi, spoločnosti a politike
Rastislav Krátky, Dominik Kotvan, Anton Ziolkovský
Teológia

Vstup: 3€

Charizmatické a chválové spoločenstvá sú jednou z najživších častí Cirvki na Slovensku ale aj vo svete. Charizmatická spiritualita medzi niektorými budí odstup. Pre iných je to skutočný priestor pre znovuobjavenie svojej viery a autentický kresťanský život.

V diskusii sa budeme rozprávať so spoločensky angažovanými členmi chválových spoločenstiev a s predstaviteľom slovenskej cirkvi o fenoméne chválových spoločenstiev v slovenskej cirkvi. V čom sú chvály iné od oratka alebo erka, v čom sú si podobné? A čo hovorí populárnosť chválových spoločenstiev o dnešnej cirkvi, dnešnom Slovensku a dnešných mladých?