Nový domov - Film o utečencoch
Film o utečencoch z Iraku, ktorí sa úspešne integrovali na Slovensku.
Fady Gagi, Anton Frič
Spoločnosť
Anton Frič

Momentálne pracuje v organizácií Leaf. Okrem toho je fotografom, humanitárnym pracovníkom, či lektorom angličtiny. V minulosti viackrát navštívil utečencké tábory v Irackom Kurdistane a podieľal sa aj na presune a integrácií Irackých utečencov na Slovensko. Je producentom filmov Nový domov a Slzy a nádej Iraku.